EN
آموزش ها, بلاگ, مجله رویداد ها - اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی هک رشد سئو و ابزارهای آن در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید
بلاگ - اسفند ۲۶, ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی ثبت شرکت های دانش بنیان در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

وبینار آموزشی مدل کسب و کار با رویکرد فینتک در آذر ماه ۱۳۹۷ به صورت پخش زنده از تهران برگزار گردید

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی انواع مدل های درآمدی در آذر ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

وبینار آموزشی استخراج ارزش پیشنهادی فینتک ها با رویکرد دیزاین در آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید

بیشتر بخوانید

وبینار آموزشی اکوسیستم فینتک در آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید

بیشتر بخوانید

اولین رویداد کافه کارآفرینی درآبان ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید

بیشتر بخوانید
بلاگ - اسفند ۲۱, ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی ارزیابی رقبا در آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید

بیشتر بخوانید

کارگاه تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر اکوسیستم خدمات مالی برگزار گردید

بیشتر بخوانید