EN

کارگاه آموزشی هک رشد سئو و ابزارهای آن در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید
بلاگ - March 17, 2019

کارگاه آموزشی بازاریابی دیجیتال در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی ثبت شرکت های دانش بنیان در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

وبینار آموزشی مدل کسب و کار با رویکرد فینتک در آذر ماه ۱۳۹۷ به صورت پخش زنده از تهران برگزار گردید

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی انواع مدل های درآمدی در آذر ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

وبینار آموزشی استخراج ارزش پیشنهادی فینتک ها با رویکرد دیزاین در آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید

بیشتر بخوانید

وبینار آموزشی اکوسیستم فینتک در آذر ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید

بیشتر بخوانید

اولین رویداد کافه کارآفرینی درآبان ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید

بیشتر بخوانید
بلاگ - March 12, 2019

کارگاه آموزشی ارزیابی رقبا در آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید

بیشتر بخوانید

کارگاه تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر اکوسیستم خدمات مالی برگزار گردید

بیشتر بخوانید