EN

کارگاه تخصصی بیزینس مدل کسب و کارهای پلتفرمی

بیشتر بخوانید

آموزش مفاهیم کسب و کار های نوپا و یادگیری مهارت های نرم و پرورش خلاقیت جهت ورود به بازار کار

بیشتر بخوانید