EN
رویداد ها - August 26, 2019

رویدادهای شتابدهنده کوانتوم

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی هک رشد سئو و ابزارهای آن در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

اولین قسمت از رویداد رشدینو شیراز در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

کارگاه تخصصی بیزینس مدل کسب و کارهای پلتفرمی

بیشتر بخوانید

کارگاه آموزشی مذاکره در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

آموزش مفاهیم کسب و کار های نوپا و یادگیری مهارت های نرم و پرورش خلاقیت جهت ورود به بازار کار

بیشتر بخوانید