EN

کارگاه آموزشی مذاکره در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

بیشتر بخوانید

آموزش مفاهیم کسب و کار های نوپا و یادگیری مهارت های نرم و پرورش خلاقیت جهت ورود به بازار کار

بیشتر بخوانید