در صورت نیاز به اطلاعات و هماهنگی بیشتر با دبیرخانه رویداد به شماره ۳۶۴۶۰۹۹۶ - ۰۷۱ تماس حاصل فرمایید