کارگرین یک پلتفرم عمرانی و ساختمانی در زمینه خدمات ساخت ­وساز است که در حال حاضر در بخش جستجو و رزرو آنلاین و آنی نیروی عمرانی و ساختمانی فعالیت دارد. کارگرها و کارفرماها در هر ساعت از شبانه روز بدون هیچ احتیاجی بر خروج از منزل، می­توانند نزدیک ترین کارها و یا نیر­های کاری موجود را ببینند و پذیرش نمایند.

  • عمران و ساختمان
  • www.kargarin.ir
  • 1397

بنیانگذاران

هم بنیان گذار

اصلان هادیپور فر

هم بنیان گذار

ناصر سلطانی

مسئول فنی

صادق درودی