کارگاه اصول همکاری و کار تیمی در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

در این کارگاه تلاش بر این بود تا با بکارگیری جدید ترین متد ها و مقالات به روز مرتبط با اصول همکاری و کار تیمی به افرادی که قصد دارند استارتاپ تشکیل دهند یا به هر نحو دیگری به صورت تیمی فعالیت کنند؛ جهت افزایش   بهره وری کار تیمی و شناسایی مشکلات موجود در تیم، کار خود را بهبود بخشند.  هم چنین فاکتور های اثرگذار بر تصمیم گیری، نحوه مدیریت کردن اختلافات به وجود آمده در تیم، سنجه های تیم سازی و ارتباطات بین فردی و هم چنین شاخصه های تیم چابک از جمله self organized, cross functional و… بررسی گردید.

<

این پست رو به اشتراک بذارین