کارگاه آموزشی مذاکره در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

کارگاه آموزشی مذاکره با رویکرد ترغیب و نفوذ با تدریس جناب آقای آرش صادقیان حقیقی (مدیر توسعه کسب وکار شرکت سرمایه گذاری تندیس) به همراه بررسی چیستی ارتباط، معرفی(خود و دیگری)، شناخت(خود و دیگری)، تفهیم مساله به دیگری(ساده سازی مسائل پیچیده)، واژه گزینی، نقطه شروع، استراتژی واکنش ها، باید ها و نباید های حرفه ای مذاکره، سبک های ارتباطی مخاطبین، ترغیب و نفوذ و مکانیزم های آن و قدرت،احساسات و منطق ( به کار گیری صحیحی سه اهرم ارسطویی در مذاکره) در شتاب دهنده کوانتوم با حضور تیم های استارتاپی و سایرین برگزار گردید.

<

این پست رو به اشتراک بذارین