کارگاه آموزشی ثبت شرکت های دانش بنیان در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ثبت شرکت های دانش بنیان (در حوزه فعالیت استارتاپ ها) با تدریس جناب آقای حامد دهقان پور (مدیر دفتر خدمات مالکیت فکری و تجاری سازی فناوری دانشگاه شیراز) در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

در این کارگاه به بیان مباحثی چون ویژگی های شرکت دانش بنیان، حمایت های شرکت های دانش بنیان، معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان، شرایط پذیرش طرح های حمایتی، انواع شرکت های دانش بنیان، قانون شرکتهای دانش بنیان، نحوه کسب مجوز دانش بنیان، مزایای قانونی شرکت های دانش بنیان و سیاست های کلان اتخاذ شده برای رشد این شرکتها پرداخته شد و در پایان نیز به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

<

این پست رو به اشتراک بذارین