کارگاه آموزشی انواع مدل های درآمدی در آذر ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

کارگاه آموزشی انواع مدل های درآمدی با تدریس سرکار خانم مهناز رفعت ماه در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۷ در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

در این کارگاه به بررسی انواع مختلف مدل های درامدی پرداخته شد که برخی از آن ها در زیر به صورت خلاصه ذکر شده است:
برخی از انواع مدل های درامدی شامل موارد زیر می شود:

۱- مدل درآمدی نذورات
۲- مدل درآمدی تبلیغات
۳- مدل درآمدی فریمیوم
۴- مدل درآمدی متن باز
۵- مدل درآمدی خدمات افزوده
۶- مدل درآمدی واسطه گری اطلاعات

<

این پست رو به اشتراک بذارین