کارگاه آموزشی اصول تحقیقات بازار برای استارتاپ‌ها برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری: یک شنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۹۸
ساعت برگزاری: ۱۶ الی ۱۸
لینک ثبت نام:
https://evnd.co/TFFjC

<

این پست رو به اشتراک بذارین