کارگاه آموزشی ارزیابی ایده برگزار می گردد.


✅کارگاه آموزشی ارزیابی ایده در شتاب دهنده کوانتوم برگزار می گردد.
📆تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۸خرداد ماه ۱۳۹۸
⏰ساعت برگزاری:۱۶ الی ۱۷:۳۰
🌐لینک ثبت نام:
https://evnd.co/TBxLr

<

این پست رو به اشتراک بذارین