کارگاه آموزشی آشنایی با مسائل حقوقی کسب و کارهای نوپا در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.


این کارگاه با تدریس جناب آقای سید ابراهیم دراجی در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ برگزار شد و به بررسی موارد زیر پرداخته شد:
بررسی موردی قراردادهای هم بنیان گذار با مثالهای کاربردی حقوقی
بررسی نکات کلیدی ثبت شرکت
آموزش مهارت‌های مذاکره قراردادهای سرمایه‌گذاری با رویکرد حقوقی و قراردادی
عوامل مؤثر بر استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مذاکره قراردادهای سرمایه‌گذاری
آشنایی با متن حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی استارتاپ‌ها
شناخت چالش‌ها و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختار قراردادهای سرمایه‌گذاری
چک‌لیستی از اقداماتی که بایستی جهت انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری رعایت شود
ارائه و بررسی نمونه موردی از قراردادهای سرمایه‌گذاری با رویکردی عملی

<

این پست رو به اشتراک بذارین