چشم انداز کوانتوم

کوانتوم ایجاد و توسعه پایدار نوآوری محور است و با تمرکز بر آموزش سعی دارد تا کمبود دانش کافی در حوزه کسب و کارهای نوپا را برطرف سازد و با حمایت از تیم های استارتاپی زمینه را برای رشد آنها فراهم آورده و به توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کند. کوانتوم همچنین بر آن است تا با برگزاری رویدادها و کارگاه‌های آموزشی استارتاپی، فرهنگ کارآفرینی را در جامعه ترویج دهد.

ایده های بررسی شده

تیم های پذیرش شده

تیم های حمایت شده

تیم های سرمایه گذاری شده