زنگ مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان

مدیران سرامد دانش بنیان با مدیریت کارامد فناوری و نوآوری

📱لایو گپ(گفت و گوی زنده اینستاگرامی)

🔰 برگزاری لایوهای تخصصی در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری

🗓زمان: هر دوشنبه‌، ساعت ۲۱

📲 تماشا در صفحه
instagram.com/inif_ir1

<

این پست رو به اشتراک بذارین