توریپس یک پلتفرم در حوزه گردشگری است که ضمن برقراری ارتباط بین گردشگرها و تور لیدرها، به دنبال کمک به گردشگرها برای کشف دنیای اطراف خودشان است. به عنوان مثال کمپینگ چند روزه در طبیعت، تجربه زندی با عشایر، تجربه چند ساعته اسب سواری، سفال گری و… از جمله فعالیت­هایی است که توریپس پوشش می­دهد.

  • گرشگری
  • WWW.TOURIPS.COM
  • 1396

بنیانگذاران

مسئول بخش اجرایی

رسول نوشاد

مسئول بخش شبکه های اجتماعی

سعید رحیمی

مسئول بخش فنی_سمت سرور

وحید نجفی