اولین قسمت از رویداد رشدینو شیراز در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید.

اولین رویداد رشدینو شیراز با حضور جناب آقای امیرحسین ثقه الاسلامی و ۲ تیم استارتاپی های پرومو و دادحساب در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید.

بعد از ۲۴ قسمت از رشدینو تهران، اولین قسمت از رشدینو شیراز در شتاب دهنده کوانتوم برگزار گردید. در این رویداد دو استارتاپ، های پرومو (دیرین دیرین شیرازی) و دادحساب که به ترتیب در حوزه های تبلیغات و حقوقی فعالیت داشتند، در حضور افراد فعال در حوزه کارآفرینی به توضیح روند کار و میزان پیشرفتشان پرداختند.

<

این پست رو به اشتراک بذارین